Bokstherapie - Bokstherapie.nl

De methodiek Bokstherapie

Therapeutisch boksen, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen

De door mij ontwikkelde methodiek Bokstherapie is een individuele lichaamsgerichte, ervaringsgerichte en daarnaast vooral praktische therapievorm. Ik zet therapeutisch boksen en fysieke oefeningen in combinatie met verdiepende gespreksvoeringen in, als vaste onderdelen van de behandelingen.

Door de combinatie van doen, bewegen, voelen en ervaren kan jij jouw gewenste doelen behalen. Tijdens de sessies werken we hier gericht aan. Het kan bijvoorbeeld gaan over meer autonomie, zelfvertrouwen, bewustzijn, stabiliteit, innerlijke verbinding, overzicht, structuur, stevigheid, gezonde emotieregulatie of verlichting van traumagerelateerde klachten.

Werk je liever in een groep aan je persoonlijke thema’s en doelen dan 1 op 1? Meer informatie over de Lichaamsgerichte Bokstherapie GroeiGroep via onderstaande knop

Van onbewust naar bewust

De methodiek Bokstherapie legt de nadruk op het onbewuste gedrag, de lichaamshouding, de manier van bewegen en aanwezige fysieke spanningen. Het geeft daarnaast inzichten in de eventuele blokkades, patronen, overtuigingen, aanpassingen, onzekerheden, reflexen, emoties of overlevingsstrategieën. Die zouden bijvoorbeeld tijdens alleen gesprekstherapie onderbelicht kunnen blijven. 

Als Bokstherapeut laat ik je kennismaken met specifieke therapeutische werkvormen vertaald uit het boksen. Daar gaan we mee aan de slag. Je doet fysieke en ervaringsgerichte oefeningen om meer beweging, inzichten, rust of erkenning en bewustwording te creëren rond je persoonlijke thema’s.

De meeste van mijn cliënten voelen zich tijdens en na de sessies; bewuster, lichter, steviger, aanweziger, prettiger, rustiger, krachtiger, helderder, vrijer en meer verbonden met zichzelf.

Marcel-83-landscape.jpg

Vergoedingen en tarieven

Met mijn methodiek Bokstherapie werk ik bewust contractvrij. Dit houdt in dat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars. Mijn sessies zijn dan ook niet declarabel bij de zorgverzekering. Wel zijn er werkgevers of instanties die een bijdrage willen leveren. 

Mijn tarieven zijn transparant. Je krijgt nooit te maken met onverwachte kosten achteraf. Na de behandeling krijg je de factuur per mail die je zelf kunt overmaken of via de iDeal link kunt betalen.

Tarieven methodiek Bokstherapie:

 • De Intake-sessie: 90,00 euro, 60 minuten
 • De vervolgsessies: 90,00 euro, 60 minuten

Is Bokstherapie iets voor jou?

Heb jij behoefte om onder mijn begeleiding met jezelf aan de slag te gaan?
Zijn er gebeurtenissen, ervaringen, oude pijnen, vraagstukken, thema’s, emoties, overtuigingen of patronen die je afremmen, belemmeren of vastzetten? 

Wil jij je verder groeien, ontwikkelen, zowel in je persoonlijke leven als op professioneel vlak? De Bokstherapie methodiek kan dan een effectieve, nuttige en wezenlijke bijdrage leveren.

Bekijk hier thema's waar we aan kunnen werken...

 • Vechten, Vluchten, Bevriezen, Pleasen (fight, flight, freeze, fawn)
 • Moeite hebben met het uiten en/of onder woorden brengen van je gevoelens en gedachten, moeite hebben met het uitspreken van je emoties, behoeftes, verlangens en gevoelens.
 • Problemen op het vlak van (sociale) relaties en vriendschappen
 • Stress en spanning ervaren op je werk, relatie of op studie/school
 • Moeite met het aangeven van je grenzen, het bewaken je grenzen en het onderzoeken van die eigen grenzen, problemen met het stellen van grenzen
 • Niet of moeilijk kunnen loslaten en controle willen hebben
 • Je plek durven innemen, moeite hebben om je eigen plek in te nemen, steviger in je schoenen willen staan.
 • Conflictvermijding, vermijdingsgedrag, confrontaties en verantwoordelijkheden uit de weg gaan.
 • Je niet gehoord, gezien, begrepen of gewaardeerd voelen
 • Steeds teveel van jezelf verwachten, perfectionisme, het goed moeten doen, altijd moeten presteren, te kritisch kijken naar eigen prestaties
 • Weinig of geen zelfvertrouwen, onzekerheid en worstelen met een laag zelfbeeld
 • Depressies en andere stemmingsklachten zoals somberheid, depressieve klachten, neerslachtigheid ervaren en je down voelen
 • Schuldgevoelens, schaamte, machteloosheid, kwetsbaarheid en destructief gedrag.
 • Willen leven in het hier en nu, niet in het verleden
 • Omgaan met stressvolle, impactvolle, onveilige, grensoverschrijdende en traumatische ervaringen
 • Het verwerken van trauma’s of schokkende gebeurtenissen: traumagerelateerde klachten, hulp en begeleiding bij klachten gerelateerd aan PTSS. Denk aan last van angst, herbeleving, stress, spanningen, onveiligheid voelen/ervaren en een hogere alertheid.
 • Vast zitten in het hoofd, te veel denken, te weinig kunnen voelen (lichaam/hart).
 • Leren omgaan met emoties zoals: boosheid, frustratie, pijn, schuld, schaamte of verdriet
 • Moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé
 • Worstelen met de essentiële levensvraagstukken: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Wat kan ik?
 • Klachten op het raakvlak van psychologie en psychosomatiek

 

De methodiek Bokstherapie kan je begeleiden bij deze en andere persoonlijke uitdagingen, waarbij het fysieke aspect van het therapeutische boksen wordt gecombineerd met psychologische en emotionele groei en ontwikkeling.

 

MARCEL AAN HET WOORD

“De methodiek Bokstherapie kan een zeer effectieve manier zijn om bepaalde gevoelens / emoties een gezonde uitlaatklep te geven. Denk dan aan angst, stress, spanning, verdriet, rouw en verlies. Maar ook gevoelens van onrust, boosheid, spanning of frustratie. Je leert hierbij de prikkels te herkennen, erkennen, jezelf te ontspannen en om je emoties beter te uiten of reguleren. Ik geef Bokstherapie op individuele basis maar ook in groepsverband. De methodiek Bokstherapie is uitstekend te combineren met andere behandelvormen.”

Marcel-93-scaled.jpg

Werkwijze methodiek Bokstherapie

De intake sessie

De methodiek Bokstherapie start altijd met de intake-sessie. Deze sessie duurt 60 minuten. Tijdens de intake maken we in rust kennis met elkaar en zoomen we in op jouw thema’s, klachten, verleden, ideeën, patronen, doelen, behoeftes, vraagstukken of wensen. 

Wat is de rode draad in het verhaal, wat zijn de patronen en welke gevoelens, gedachten en emoties ervaar je erbij. Wat is de motivatie om aan jezelf te werken, waar loop je tegen aan en wat zijn je doelen? 

We brengen jouw verhaal helder in kaart. Zo werken we tijdens de intake sessie aan overzicht, structuur en kaders voor het vervolg.

Fysieke en ervaringsgerichte therapeutische boksoefeningen tijdens de intake?

Waar mogelijk – en afhankelijk van jouw energie, behoefte of emoties – zullen we tijdens de intake al fysieke en ervaringsgerichte therapeutische boksoefeningen inzetten rond de thema’s die bij de intake sessie aan de orde komen.

DE VERVOLGSESSIES

In de vervolgsessies gaan we aan de slag met de eerder in kaart gebrachte hulpvragen, klachten, behoeftes, thema’s, doelen, wensen en opdrachten. We bespreken ook altijd de ervaringen van de voorgaande sessie. Ook tijdens de vervolgsessies werken we telkens aan overzicht, structuur en kaders. Het uiteindelijke streven is dat je na elke sessie andere inzichten meeneemt, zaken verheldert en meer rust ervaart en/of leert te vertrouwen op eigen kunnen.

De inhoud van de sessies bestaat uit therapeutische gespreksvoering en boksen, fysieke-  ervaringsgerichte oefeningen en spel/werkvormen.

De vervolgsessies duren altijd minimaal 60 minuten. Je kan deze zelf online inplannen. Dit kan elke week of om de week, afhankelijk van waar jij behoefte aan hebt.

Boksen als het therapeutisch middel

Sinds de start van mijn praktijk in 2014 werk ik heel bewust met therapeutisch boksen als instrument. Dit doe ik om mijn cliënten bewuster te maken, in beweging te krijgen en hun eigen kracht, stevigheid en balans te laten ervaren. De manier waarop cliënten met mij het contact aangaan, boksen, bewegen, reageren of communiceren en de oefeningen/opdrachten uitvoeren, zegt veel over de beleving van hun binnenwereld en ervaringen in het leven. Onbewuste stukken worden zichtbaar, maar ook de vaste patronen, overtuigingen, of hoe iemand – verbaal of non verbaal – reageert tijdens de uitvoering van deze oefeningen. Daarnaast laat het lichaam de aanwezigheid van bijvoorbeeld spanningen, reflexen, onzekerheden, perfectionisme, emoties van de cliënt zien. Tijdens het therapeutische boksen is de uiting van emoties en spanningen gemakkelijker gebleken dan alleen met bijvoorbeeld gesprekstherapie. Praten is dan even niet zo belangrijk, fysiek ervaren en aan de slag gaan des te meer.

Gestructureerd stappenplan

De methodiek Bokstherapie kent een gestructureerd stappenplan waarin we stap voor stap werken aan motoriek, balans, ritme, reactievermogen, waarneming, behendigheid, evenwicht, zichtbaarheid, stevigheid, bewustzijn, ademhaling, gegrond zijn, focus, kracht, beweging, expressie, incasseringsvermogen, overtuigingen en (in) spanning.

Het boksen op therapeutische basis vraagt van jou dat je steeds meer in het hier en nu aanwezig kunt zijn. Dat je in contact bent met jezelf en de omgeving waarin je op dat moment bent. Na elke sessie neem je nieuwe ervaringen, inzichten, vaardigheden en mogelijkheden mee naar huis. Deze kun je meteen praktisch inzetten of er mee oefenen in je dagelijkse leven.

Heb ik enige bokservaring nodig?

Nee, je hebt echt geen enkele bokservaring, eigen bokshandschoenen, een goede conditie of kennis van welke vechtsport dan ook nodig om met de methodiek Bokstherapie te kunnen beginnen.  Sterker nog, voor de meeste cliënten geldt dat ze nog nooit gebokst hebben en dat ze nog nooit aan vecht- of verdedigingssporten hebben gedaan

Geen goede conditie of fysieke beperkingen?

Dat is meestal echt geen probleem. Tijdens de sessies Bokstherapie ligt de nadruk namelijk nooit op het ‘even lekker sporten’, ‘goed leren boksen’ of ‘werken aan een betere fysieke conditie’. Het boksen dient slechts als het middel in de therapeutische interventie. Die ik heel bewust zal inzetten om de klachten, beperkingen, vraagstukken en thema’s te duiden en je te begeleiden om de gestelde doelen te behalen.

Bokstherapie als aanvullend traject

Ik bied de methodiek Bokstherapie aan als een op zichzelf staand behandeltraject. Daarnaast zet ik de methodiek Bokstherapie ook in als aanvullende behandeling of als onderdeel van een bestaand behandelplan.

Er zijn geregeld samenwerkingsverbanden met therapeuten, psychologen, praktijkondersteuners, bedrijfsartsen, coaches en andere specialisten die hun cliënten doorverwijzen voor de methodiek Bokstherapie als onderdeel van het behandeltraject van hun cliënten.

Duur van de trajecten?

De trajecten waarbij ik mijn cliënten begeleid, kunnen worden verdeeld in korte trajecten en langdurige trajecten. Vooraf is dit niet altijd duidelijk in te schatten. Zo kan een thema vooraf complex lijken maar in de praktijk toch sneller het gewenste resultaat opleveren, en andersom. 

Korte trajecten, als het gaat om minder complexe problematiek en vraagstukken; zaken waarbij er redelijk snel naar de kern van het thema gewerkt kan worden. Dit kan in één tot enkele sessies zijn.

Langdurige trajecten, als het gaat om de wat complexere problematiek en vraagstukken. Zaken die meer tijd vergen om tot inzichten, erkenning, verwerking, gedragsverandering of het doorbreken van oude overtuigingen of overlevingsstrategieën te komen. 

Gemiddeld werken cliënten bij mij in de praktijk in 10 sessies aan hun persoonlijke thema’s, doelen en vraagstukken.

De sessies worden wekelijks, tweewekelijks of één keer per maand geboekt; dit verschilt per cliënt. Maar ook het financiële aspect, de behoefte of de tijd die de cliënt nodig heeft om vraagstukken te verwerken en te vertalen spelen mee.

Bekijk hier wanneer Bokstherapie niet kan worden toegepast

Het kan voorkomen dat je klachten, doelen, behoeftes of persoonlijke thema’s niet passen bij mijn expertise of manier van werken. Dit zal ik dan tijdens de intake aan je laten weten.

Voorbeelden van contra-indicaties:

– Deelnemers onder de 18 jaar
– Sterk crisis gevoelige problematiek
– Automutilatie, ernstige eetstoornissen, ernstige en actuele verslavingen
– Bij gebruik van zware medicatie
– Bij onvoldoende intrinsieke motivatie
– Ernstige stemmingsstoornissen
– Fysiek en visueel beperkt zijn, dat het inzetten van mijn methodiek niet mogelijk maakt
– Een verstoorde agressieregulatie en dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag
– Cliënten waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat.
  Denk hierbij aan: schizofrenie, actuele psychotische klachten en suïcidaal gedrag.
– Bij de hoofdbehandelaar ten zeerste afgeraden wordt

– Een geschiedenis van epileptische aanvallen
 

Herken jij je in deze klachten of problematieken?

Dan is de methodiek Bokstherapie helaas niet mogelijk, maar neem bij twijfel contact op via het contactformulier.

Wil je een afspraak maken?

Enkele praktische tips

 • Zorg dat je niet eerder dan 5 minuten van te voren aanwezig bent bij de praktijk; Anders verstoor je het proces van de andere cliënten.
 • Draag comfortabele kleding en schone sportschoenen
 • Schrijf voor jezelf de thema’s of vraagstukken op voorafgaand aan de sessie.
 • Spelen er actuele zaken? Benoem die voorafgaand aan de sessie.
 • Tijdens de sessies nemen we tijd voor notities/aantekeningen. Werk deze thuis voor jezelf uit. 

Mijn werktijden

Mijn werkdagen in Amsterdam op de Waalstraat 184, zijn van maandag tot vrijdag van 09:00 uur tot uiterlijk 18:00 uur.

Verplaatsen of annuleren van onze afspraak? 

Het verplaatsen of annuleren van onze afspraak is altijd mogelijk. Het verplaatsen van de afspraak kun je zelf doen in de online agenda, maar voor het annuleren van de afspraak verzoek ik je om een mail te sturen.

 

Ik wil je erop wijzen dat er geen kosten in rekening worden gebracht als je de afspraak tot 48 uur voorafgaand aan de geplande datum annuleert. Echter, bij een latere annulering of als je niet op de geplande afspraak verschijnt, ben ik genoodzaakt om je een bedrag van 50,00 euro in rekening te brengen.

Scroll naar boven

GROEIGROEP

Werk je liever in een groep aan je persoonlijke thema’s en doelen dan 1 op 1?