Bokstherapie - Bokstherapie.nl

De methodiek Bokstherapie

Heb je de behoefte om aan jezelf te werken? Heb je gebeurtenissen meegemaakt, oude pijnen, of loop je vast in bepaalde thema’s of emoties?
Wil je graag groeien, zowel mentaal als fysiek, persoonlijk of professioneel?
Dan kan Bokstherapie een krachtige en betekenisvolle bijdrage leveren aan jouw ontwikkeling.

Therapeutisch boksen, fysieke en ervaringsgerichte oefeningen

Welkom bij onze praktijk voor Bokstherapie, gevestigd in het bruisende hart van Amsterdam! Hier bieden we een allesomvattende benadering van therapie, ontwikkeld door Marcel Amstelveen. Wij geloven dat ware transformatie begint met het erkennen en omarmen van alle aspecten van jezelf: lichaam, geest en emoties. Onze methodiek combineert de kracht van therapeutisch boksen, fysieke oefeningen en diepgaande gesprekken om jou te begeleiden op een reis van zelfontdekking, groei en heling.

Stap binnen in een omgeving waar je je meteen thuis voelt, waar je de ruimte krijgt om te ademen, te bewegen en te groeien. Of je nu worstelt met stress, trauma, zelfvertrouwen of gewoon op zoek bent naar meer balans in je leven, onze methodiek is ontworpen om jou te ondersteunen op jouw unieke pad naar welzijn en vervulling.

Heb je voorkeur voor het werken in een groep aan je persoonlijke thema’s en doelen, in plaats van één-op-één? Meer informatie over onze Lichaamsgerichte Bokstherapie GroeiGroep vind je via de onderstaande knop.

ontdek de kracht van bokstherapie: Van onbewust naar bewust

In onze Bokstherapie praktijk streven we ernaar om dieper in te gaan op de aspecten van menselijk gedrag die vaak verborgen blijven, zoals lichaamshouding, bewegingspatronen, stemmingen en fysieke spanningen. Door deze elementen te verkennen, openen we de deur naar inzicht in mogelijke blokkades, patronen, overtuigingen en zelfs reflexen en emoties die van invloed zijn op het welzijn van onze cliënten. Deze diepgewortelde aspecten kunnen vaak niet alleen worden aangepakt via verbale therapie, omdat ze niet altijd bewust zijn of gemakkelijk toegankelijk zijn via therapeutische gesprekken alleen.

In onze Bokstherapie praktijk integreren we specifieke therapeutische en coachende technieken die geïnspireerd zijn door het boksen. Door actieve deelname aan fysieke en ervaringsgerichte oefeningen, stimuleren we cliënten om meer beweging, inzicht, rust, erkenning en bewustwording te krijgen rond hun persoonlijke thema’s en uitdagingen. Deze benadering stelt hen in staat om op een dieper niveau met zichzelf te verbinden en om nieuwe perspectieven te verkennen, wat kan leiden tot positieve veranderingen in hun leven.

Na afloop van de sessies ervaren en benoemen de meeste van onze cliënten een verhoogd bewustzijn van zichzelf en hun omgeving. Ze ervaren vaak een gevoel van lichtheid, kracht, aanwezigheid, rust en verbondenheid met zichzelf, zowel fysiek als mentaal. Deze ervaringen helpen hen niet alleen om persoonlijke groei te stimuleren, maar ook om effectiever om te gaan met uitdagingen en stress in hun dagelijks leven.

Marcel-83-landscape.jpg

Vergoedingen en tarieven

Met onze methodiek Bokstherapie werken wij contractvrij. Dit betekent dat wij geen overeenkomsten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Onze sessies zijn daardoor niet declarabel bij de zorgverzekering. Echter, er zijn werkgevers of instanties die bereid zijn een bijdrage te leveren aan de kosten.

Onze tarieven zijn helder en transparant. Je zult bij ons nooit geconfronteerd worden met onverwachte kosten achteraf. Na elke behandeling ontvang je van ons een factuur per e-mail, die je zelf kunt overmaken of via een iDeal-link kunt voldoen.

Tarieven methodiek Bokstherapie:

Wij hanteren de volgende tarieven:

 • De Intake-sessie: €92,50 voor 60 minuten.
 • De vervolgsessies: €92,50 voor 60 minuten.

Bekijk hier thema's waar we aan kunnen werken...

De methodiek Bokstherapie kan je begeleiden bij deze en andere persoonlijke uitdagingen, waarbij het fysieke aspect van het therapeutische boksen wordt gecombineerd met psychologische en emotionele groei en ontwikkeling.

Emotioneel Welzijn:

 • Moeite met het uiten en/of onder woorden brengen van je gevoelens en gedachten
 • Weinig zelfvertrouwen en worstelen met een laag zelfbeeld
 • Ervaren van depressieve klachten en somberheid
 • Schuldgevoelens, schaamte en machteloosheid
 • Leren omgaan met emoties zoals boosheid, frustratie, pijn, schuld, schaamte of verdriet

Persoonlijke Groei:

  • Streven naar leven in het hier en nu, niet in het verleden
  • Omgaan met stressvolle, impactvolle, en traumatische ervaringen
  • Verwerken van trauma’s of schokkende gebeurtenissen
  • Vast zitten in het hoofd en te weinig kunnen voelen (lichaam/hart)
  • Worstelen met essentiële levensvraagstukken: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Wat kan ik?

Relaties en Communicatie:

 • Problemen op het vlak van (sociale) relaties en vriendschappen
 • Conflictvermijding en vermijdingsgedrag
 • Gevoel van niet gehoord, gezien, begrepen of gewaardeerd te worden
 • Moeite met het aangeven en bewaken van grenzen

Werk en Levensbalans:

 • Ervaren van stress en spanning op werk, relatie of studie/school
 • Perfectionisme en te hoge verwachtingen van jezelf
 • Balans vinden tussen werk en privé

Fysiek Welzijn:

   • Problemen met het innemen van je eigen plek en stevigheid
   • Klachten op het raakvlak van psychologie en psychosomatiek

Werkwijze methodiek Bokstherapie

De intake sessie

Intake-sessie Elk traject begint met een intake-sessie van 60 minuten. Tijdens deze belangrijke kennismaking nemen we uitgebreid de tijd om jouw verhaal te verkennen. We luisteren naar jouw thema’s, klachten, doelen, en levenservaringen. Samen met jou gaan we op zoek naar de rode draad in jouw verhaal, identificeren we patronen en bespreken we de gevoelens, gedachten, spanningen en emoties die ermee gepaard gaan. Door deze diepgaande verkenning ontstaat er helderheid en inzicht in wat je wilt bereiken en waar je tegenaan loopt. We onderzoeken ook jouw motivatie om aan jezelf te werken en identificeren eventuele obstakels die je daarbij kunt tegenkomen.

Vervolgsessies
Na de intake gaan we in de vervolgsessies dieper in op de thema’s en doelen die tijdens de intake naar voren zijn gekomen. We evalueren de voortgang en streven ernaar nieuwe inzichten en rust te bieden. Elke sessie duurt minimaal 60 minuten en combineert gesprekstherapie met boksen en ervaringsgerichte oefeningen. Hierbij gebruiken we diverse therapeutische benaderingen om jouw groeiproces te ondersteunen en te begeleiden.

Je hebt de flexibiliteit om zelf je afspraken online te plannen op een frequentie die bij jou past, of dat nu wekelijks of tweewekelijks is. Door meerdere afspraken vooruit te plannen, voorkom je teleurstellingen of lange wachttijden gezien de drukte in onze praktijk. Dit geeft jou de geruststelling dat je ondersteuning op tijd beschikbaar is wanneer je het nodig hebt.

Bokstherapie_HR-51

Boksen als het therapeutisch of coachende middel

Sinds onze praktijk voor Bokstherapie in 2014 haar deuren opende, hebben we bewust therapeutisch en coachend boksen omarmd als een krachtig middel voor persoonlijke groei. Ons doel is om cliënten bewust te maken, in beweging te brengen en hen te laten ervaren hoe ze hun eigen kracht, stevigheid en balans kunnen vinden.

Door de interactie tussen onze cliënten en ons, het boksen, bewegen, reageren, communiceren en het uitvoeren van oefeningen of opdrachten, krijgen we waardevolle inzichten in hun innerlijke wereld en levenservaringen. Tijdens deze sessies wordt praten soms naar de achtergrond verschoven, terwijl het fysiek ervaren en actief bezig zijn juist meer op de voorgrond treedt.

Geen bokservaring nodig

Voor Bokstherapie heb je geen enkele bokservaring nodig, noch eigen bokshandschoenen, een goede conditie of kennis van vechtsporten. Het gaat niet om ‘even lekker sporten’ of ‘goed leren boksen’, maar om het functionele en effectieve gebruik van boksen als middel binnen de therapeutische of coachende interventies.

Gestructureerd stappenplan

Onze interventies volgen een gestructureerd stappenplan waarin we gefaseerd werken aan diverse aspecten zoals motoriek, balans, ritme, reactievermogen, waarneming, behendigheid, evenwicht, zichtbaarheid, stevigheid, bewustzijn, ademhaling, gegrond zijn, focus, kracht, beweging, expressie, incasseringsvermogen, overtuigingen en (in)spanning.

Therapeutisch en coachend boksen vereist van jou dat je steeds meer in het hier en nu aanwezig kunt zijn, in contact met jezelf en je omgeving. Na elke sessie neem je nieuwe ervaringen, inzichten, vaardigheden en mogelijkheden mee naar huis, die je direct praktisch kunt toepassen of waarmee je kunt oefenen in je dagelijks leven.

Bokstherapie als aanvullend traject

We bieden Bokstherapie zowel als zelfstandig behandeltraject als aanvullende behandeling binnen bestaande behandelplannen aan. Steeds vaker werken we samen met andere professionals, zoals therapeuten, psychologen, coaches en specialisten, die hun cliënten naar ons doorverwijzen voor een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte aanpak binnen hun behandeltraject.

de Duur van de trajecten?

In onze praktijk voor Bokstherapie bieden we zowel korte als langdurige begeleidingstrajecten aan. Het is vaak lastig om van tevoren in te schatten hoe een traject zal verlopen. Soms kan een thema dat complex lijkt, verrassend snel tot het gewenste resultaat leiden, en vice versa.

Veel van onze cliënten hebben al eerdere ervaringen met hulpverleners voor hun persoonlijke thema’s en levenservaringen, maar voelen ook de behoefte om fysiek en ervaringsgericht met zichzelf aan de slag te gaan.

Korte trajecten zijn gericht op minder complexe problemen en vraagstukken, waarbij de kern van het thema relatief snel kan worden bereikt, vaak al binnen enkele sessies.

Langdurige trajecten zijn bedoeld voor complexere problemen en vraagstukken. Deze vergen meer tijd om tot inzichten, erkenning, verwerking, gedragsverandering of het doorbreken van oude overtuigingen of overlevingsstrategieën te komen.

Gemiddeld besteden cliënten in onze praktijk ongeveer 10 sessies aan hun persoonlijke thema’s, doelen en vraagstukken. De frequentie van de sessies varieert van tweewekelijks tot eens per maand, afhankelijk van de behoeften van de cliënt en de beschikbaarheid van de Bokstherapeut. Factoren zoals financiële overwegingen, persoonlijke behoeften en de tijd die nodig is om vraagstukken te verwerken en toe te passen, spelen hierbij een rol.

MARCEL AAN HET WOORD

De methodiek Bokstherapie kan een zeer effectieve manier zijn om bepaalde gevoelens en emoties een gezondere uitlaatklep te bieden. Hierbij kun je denken aan gevoelens zoals angst, stress, spanning, verdriet, rouw en verlies, maar ook aan gevoelens van onrust, boosheid, spanning of frustratie. Tijdens Bokstherapie leer je om deze prikkels te herkennen, erkennen, jezelf te ontspannen en je emoties beter te uiten of te reguleren. Wij bieden Bokstherapie zowel op individuele therapeutische of coachende basis als in groepsverband binnen onze praktijk. De methodiek Bokstherapie laat zich uitstekend combineren met andere behandelvormen.

Bekijk hier wanneer de methodiek Bokstherapie niet kan worden toegepast

Contra-indicaties voor de methodiek Bokstherapie

Bij Bokstherapie.nl zetten we ons in om de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden. Er zijn echter situaties waarin onze methodiek niet geschikt kan zijn. Hieronder vindt u een lijst van contra-indicaties, waarbij de toepassing van Bokstherapie mogelijk niet de meest passende keuze is.

We raden aan om de pagina ONS TEAMte raadplegen. Op deze pagina staan de specifieke contra-indicaties van elke behandelaar afzonderlijk vermeld. Afhankelijk van deze contra-indicaties kunt u bepalen bij welke collega u het beste een afspraak kunt inplannen.

* Niet elke behandelaar werkt met jongeren onder de 18 jaar. Kijk bij de behandelaar vanaf welke leeftijdscategorie hij/zij behandelt of begeleidt
* Personen met een verstandelijke beperking
* Personen met ernstige stemmingsstoornissen.
* Gevallen van ernstige automutilatie, ernstige eetstoornissen, ernstige en actuele verslavingen.
* Cliënten die zware medicatie gebruiken.
* Individuen met onvoldoende intrinsieke motivatie.
* Ernstige opvoedingsproblemen.
* Personen die fysiek en visueel zo beperkt zijn dat het inzetten van de methodiek niet mogelijk is.
* Cliënten met een verstoorde agressieregulatie en dreigend of daadwerkelijk gewelddadig gedrag.
* Gevallen waarbij de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat, zoals schizofrenie, actieve psychoses, actuele psychotische klachten en suïcidaal gedrag.
* Situaties waarin Bokstherapie door de hoofdbehandelaar ten zeerste wordt afgeraden.
* Een geschiedenis van epileptische aanvallen.
* Sterk crisis gevoelige problematiek die intensievere behandeling vereist.

Indien u zich herkent in een van deze klachten of problematieken, is Bokstherapie wellicht niet de juiste methodiek voor u. Bij twijfel kunt u echter altijd contact opnemen via het contactformulier voor meer informatie.


Doorverwijzing
In sommige gevallen kan Bokstherapie.nl niet de benodigde hulp/begeleiding bieden, bijvoorbeeld als de problematiek te complex is of niet binnen onze expertise of praktijk valt. In dergelijke gevallen verwijzen wij u door naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Niet elke behandelaar werkt met jongeren onder de 18 jaar. Kijk bij de behandelaar vanaf welke leeftijdscategorie hij/zij behandelt of begeleidt

Onze Bokstherapeuten

Wil je een afspraak maken?

Enkele praktische tips voor onze sessies:

* Kom alstublieft niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak naar de praktijk. Zo voorkomen we verstoringen van het proces van andere cliënten.
* Draag comfortabele kleding en schone sportschoenen.
* Schrijf de thema’s of vraagstukken die je wilt bespreken van tevoren op.
* Als er actuele zaken spelen, licht deze dan toe aan het begin van de sessie.
* Tijdens de sessies nemen we tijd voor reflectie, notities en aantekeningen. Werk deze thuis verder uit voor jezelf.

Onze werktijden:
* Onze werkdagen in Amsterdam op de Waalstraat 184 zijn van maandag tot en met vrijdag, van 10:00 uur tot uiterlijk 18:30 uur.

Tijdig verplaatsen of annuleren van de afspraak:
* Het verplaatsen of annuleren van de afspraak is altijd mogelijk. Voor het verplaatsen kun je gebruikmaken van onze online agenda. Voor annuleren vragen wij je om ons tijdig een e-mail te sturen.
* Wij willen je erop wijzen dat er geen kosten in rekening worden gebracht als je de afspraak tot 48 uur voorafgaand aan de geplande datum annuleert. Bij een latere annulering, of als je niet op de geplande afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt een bedrag van €52,50 in rekening te brengen

Scroll naar boven

jongerencoaching 

Nieuw: Jongerencoaching en begeleiding met de methodiek bokstherapie: Ontdek je kracht, vind je groei!